Ga naar de inhoud
Home » Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeraars. Je hebt per kalenderjaar recht op 10 uur ergotherapie (inclusief verslaglegging). Vanuit de aanvullende verzekering worden soms extra uren ergotherapie vergoedt. Bekijk hiervoor je polisvoorwaarden.

Ik heb bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Je krijgt nog steeds een groot gedeelte van de ergotherapiebehandeling vergoed. Hoeveel dit is verschilt per zorgverzekeraar en polis. Je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar en navragen wat de vergoeding is voor ongecontracteerde ergotherapie. Op de tarieflijst van de zorgverzekeraar staat de vergoeding aangegeven per 15 minuten. Bij een consult van 60 minuten wordt op de factuur 4 keer 15 minuten in rekening gebracht.

Omdat Ergotherapie in de basisverzekering valt wordt altijd eerst je eigen risico van minimaal €385,- aangesproken. Het kan zijn dat je eigen risico al verbruikt is, dan betaal je alleen nog de eigen bijdrage voor ongecontracteerde ergotherapie.
Indien u een werkgever heeft kunt u deze vragen om een vergoeding van het eigen risico en uw eventuele eigen bijdrage. Veel werkgevers zijn hiertoe bereid.

Na de intake of een vervolgconsult ontvang je een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn aan Ergotherapiepraktijk Inge Bruijns. Vervolgens kun je de factuur indienen bij je zorgverzekeraar en krijg je het grootste gedeelte terug betaald. De factuur voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars hieraan stellen.

Ergotherapie

€ 84,- per uur
Aan-huis-toeslag € 25,- per bezoek

No show tarief <24 uur

€ 65,-
Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar

Medisch informatie verzoek

€ 90,-
Deze kosten worden doorbelast aan de aanvrager.